POMOC FINANSOWA DLA SPÓŁEK WODNYCH

Działając w trybie par.3 Uchwały nr XLII/294/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 24 lipca 2013 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3115)

Wójt Gminy Jasło
podaje do publicznej wiadomości

 1. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, dla spółek wodnych działających i wykonujących zadania na terenie Gminy Jasło, przewidziano w budżecie Gminy Jasło na rok 2016 kwotę 300 000zł.
2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji: do 31 maja 2016 r.
3. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale Rady Gminy Jasło, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
mgr Stanisław Pankiewicz

 

Czytaj więcej

Zawiadomienie – zieminiaki

Zawiadamia się mieszkańców Warzyc, że istnieje możliwość zapisu u Sołtysa na ziemniaki z okolic Sieradza w następujących odmianach:

  • LORD, DENAR, MOLLI – wczesne

  • HONORATA, IRGA, WINETA – średniowczesne

  • ATOL, BRYZA, JELLY – średniopóźne

  • RONDO, BRONKA – pastewne

(cena: 70 zł/100kg)

Czytaj więcej

Drodzy Czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach

Drodzy Czytelnicy!

Informujemy, że nasze biblioteki w tym roku przechodzą na komputerowy system wypożyczania.

W związku z tym, w trakcie zapisywania do naszego sytemu bibliotecznego, oprócz imienia, nazwiska i adresu zamieszkania będziemy potrzebowali Państwa PESEL, który jest konieczny i bez niego nie będziemy Państwa mogli zapisać w systemie.

Wszystkie Państwa dane są objęte OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z przepisami GIODO*.

Zapisy rozpoczynamy już od 1 lutego 2016 r.

W trakcie zapisywania Państwa, prosimy również o cierpliwość :)

Może to chwilę potrwać, ale mamy nadzieję, że w przyszłości ułatwi to Państwu korzystanie z zasobów naszej biblioteki.

Dyrektor i Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaśle z/s w Szebniach

*Informacja o sposobie wypełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)

Czytaj więcej

spotkanieparafialne2016_4

Noworoczne spotkanie parafialne

30 stycznia 2015 r. w sali Domu Ludowego w Warzycach po raz kolejny z inicjatywy ks. Proboszcza Kazimierza Brzyskiego oraz Wójta Stanisława Pankiewicza zorganizowane zostało tradycyjne spotkanie parafialne. Na zgromadzenie zostały zaproszone zostały osoby, które aktywnie wpisują się w rozwój parafii i lokalnej społeczności. Wśród gości znaleźli się Alicja Zając – Senator RP, dr Grażyna Stojak – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Lokalni Radni Rady Gminy Jasło, Sołtysi z Warzyc i Bierówki, Rada Sołecka z Warzyc, Warzyckie Koło Kobiet,  Rada Parafialna, Koło Caritas, Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Chór Laurenti.

(więcej…)

Czytaj więcej

UWAGA! – Silny mróz – nawet do -18 stopni! – ostrzeżenie IMGW

Zjawisko: Silny mróz
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od 2016-01-18 22:00:00 do 2016-01-20 08:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -6°C do -4°C. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-01-18 10:17:00
Synoptyk: Adam Michniewski

Czytaj więcej