Koło Gospodyń Wiejskich w Warzycach – Reaktywacja

W dniu 14 października b.r odbyło się spotkanie reaktywacyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Warzycach. Otwarcia zebrania dokonała Sołtys, Aleksandra Błasik, która przywitała wszystkie zebrane panie, które wyraziły chęć dołączenia do KGW w Warzycach, przywitała zaproszonych gości Stanisława Pankiewicza – wójta gminy Jasło, Piotra Wilka –  Radnego Rady Gminy Jasło z terenu Warzyc, Marię Kozłecką – Prezesa Stowarzyszenia Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej, Marię Gubałę  – członka Powiatowej Rady Koła Gospodyń Wiejskich, Janinę Betlej – wieloletnią przewodniczącą KGW w Warzycach, Czesławę Wietecha – wieloletnią działaczkę oraz w-ce przewodniczącą KGW w Warzycach. Następnie przeszła do omówienia porządku zebrania. (więcej…)

Czytaj więcej

KONKURS MUZYCZNY „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”

KONKURS  MUZYCZNY  „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE”
8 października 2016 r. w Świetlicy w Warzycach odbył się konkurs muzyczny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych świetlic z całej gminy. Wszyscy zaprezentowali wysoki poziom wokalno – muzyczny, na co zwróciło uwagę jury konkursowe. Wprowadziło to wśród uczestników konkursu odrobinę adrenaliny oraz rywalizacji. Wszyscy miło spędzili czas, poznając się wzajemnie i wymieniając uwagi. Konkurs przebiegł w miłej i sympatycznej atmosferze.

Uczestników oceniało jury, w skład którego weszli: Monika Twarduś – nauczyciel muzyki, dyrygent chóru w I LO w Jaśle, Lucyna Szarek – nauczyciel muzyki w I Gimnazjum w Jaśle i dyrygent chóru, Mateusz Gałuszka – nauczyciel muzyki w Szkole Muzycznej w Jaśle, dyrygent i założyciel chóru ”Laurenti”, Aleksandra Błasik – sołtys Warzyc, Piotr Wilk – radny Warzyc.

(więcej…)

Czytaj więcej