Informacja o workach do segregacji odpadów komunalnych

Worki będą dostarczane mieszkańcom gminy Jasło, którzy segregują odpady, w terminach zbiórki odpadów segregowanych.

Zgodnie z informacją firmy świadczącej usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych – worki będą dostarczane mieszkańcom gminy Jasło w terminach zbiórki odpadów segregowanych. Mieszkańcy, którzy segregują odpady otrzymają taką ilość worków jaką wystawią do odbioru przed swoją posesją w dniu zbiórki odpadów (worek za worek) oraz dodatkowo otrzymają 2 szt. czarnych worków do każdego przekazanego zestawu.

Informacji udziela P.H.U. EKOMAX Jerzy Kotulak  tel.kontaktowy 609 903 310.

Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

KOMUNIKAT

– ostrzeżenie o zawiejach i zamieciach śnieżnych – 12 stycznia

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że 12 stycznia w godzinach: 8 do 18 prognozuje się zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 65 km/h, z południowego zachodu. Prawdopodobieństwo: 80%.

Zawieje/zamiecie śnieżne spowodują: utrudnienia komunikacyjne, tworzenie się zasp.

W związku z ostrzeżeniem uprasza się o: likwidację śliskości ciągów komunikacyjnych, chodników; posypywanie piaskiem podejść do budynków oraz dostosowanie prędkości jazdy pojazdów samochodowych do warunków atmosferycznych.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle

Czytaj więcej

Jak czytali mieszkańcy gminy Jasło w 2016 roku?

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.” (Kornel Makuszyński)

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filie w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach pełnią funkcję ogólnodostępnych bibliotek publicznych, które służą upowszechnianiu wiedzy i kultury wśród mieszkańców gminy Jasło.
Powinnością naszych bibliotek jest przede wszystkim dbanie o użytkownika, zaspakajanie jego potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, naukowych oraz rozwijanie zdolności pisarskich, artystycznych wśród dzieci i młodzieży. Jesteśmy biblioteką przyjazną, spełniającą oczekiwania naszych użytkowników, profesjonalnie wykorzystującą całą wiedzę zawodową i dostępny warsztat informacyjny do promocji czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.

(więcej…)

Czytaj więcej

Ważna informacja dot. fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projekcie pn. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Jasło” oraz zapisami w Deklaracji Przystąpienia do Projektu upływa  termin wpłat na przeprowadzenie wstępnej weryfikacji technicznej.

Wszystkie deklaracje dla których weryfikacja zostanie opłacona do 31.12.2016 r. będą poddane ocenie i ujęte na liście, nawet jeśli weryfikacja techniczna przesunie się na miesiąc styczeń 2017 r. Natomiast brak wpłaty do końca 2016 roku oznacza wykreślenie z listy.

W dalszym ciągu brak jest wpłat za ponad 200 instalacji.

Źródło: Gmina Jasło

Czytaj więcej

Życzenia

 

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM 2017 ROKU!

BOŻE NARODZENIE
———W ogrodzie Emocji——15645525_1842915739313053_7177084_n
Betlejemskie niebo gwiazda rozświetliła.
Pastuszków, co spali do szopy prowadzi.
Tam Maryja Panna Dzieciątko powiła,
a Ono swą rączką światu błogosławi.
Ta maleńka miłość, co na sianku leży,
wszystkich ludzi szczerze przytula do serca.
Głośny śpiew kolędy wśród nocy się szerzy,
radość nas ogarnia i nadzieja wielka.
Więc otwórzmy dzisiaj bramy swego serca,
na obfite zdroje spływającej łaski i idźmy tą drogą,
którą nam oświeca Boża Dziecina, Narodzenia blaskiem.
© Halina Urban
20.12.2016
(foto google)

Czytaj więcej

Spowiedź przedświąteczna w Jaśle

Parafia p.w. świętego Judy Tadeusza
Kościół Parafialny w Dąbrówce
16.12 (piątek) od 9:00 do 12:00 (przerwa 10:30-11:00) i od 14:00 do 17:00 (przerwa 15:30-16:00)

Parafia p.w. Chrystusa Króla
Kościół Parafialny przy ulicy Dolnej
Kaplica tymczasowa przy ulicy Lwowskiej
17.12 (sobota) od 10:00 do 12:00 i od 15:00 do 18:00 (przerwa 16:30-17:00)

Parafia p.w. NSPJ i NSNMP
Kościół Parafialny przy ulicy św. Jana z Dukli
17.12 (sobota) od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 17:00

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej
Kościół Parafialny przy ulicy Mickiewicza
17.12 (sobota) od 9:00 do 12:00 (przerwa 10:30-11:00) i od 15:00 do 17:00

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Dobrego Pasterza
Kościół Parafialny przy ulicy Sobniowskiej
17.12 (sobota) od 14:00 do 17:00 (przerwa 16:00-16:30)

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego
Kościół Parafialny przy ulicy Rafineryjnej
19.12 (poniedziałek) od 10:00 do 11:30 i od 15:00 do 18:00 (przerwa 16:30-17:00)

Parafia p.w. Matki Bożej Królowej Polski
Kościół Parafialny przy ulicy Niegłowickiej
21.12 (środa) od 15:00 do 16:00

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Antoniego w Jaśle
Klasztor Ojców Franciszkanów przy ulicy Szopena
22.12 (czwartek) od 9:00 do 12:00 (przerwa 10:30) i od 14:00 do 18:00 (przerwa 16:00-16:30)
23.12 (piątek) od 9:00 do 12:00 (przerwa 10:30) i od 14:00 do 18:00 (przerwa 16:00-16:30)

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Stanisława BM
Kościół Parafialny przy ulicy Mickiewicza
23.12 (piątek) od 9:00 do 12:00 (przerwa 10:30-11:00) i od 14:00 do 18:00 (przerwa 16:00-16:30)

Zestawienie pochodzi ze strony terazjaslo.pl

Czytaj więcej